Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνητικών Έργων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου.
Το «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αποτελεί τη δράση-ναυαρχίδα στην προσπάθεια αξιοποίησης του ερευνητικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος για την αναπαραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης.
Βασικοί του στόχοι είναι η ενίσχυση: α) της έρευνας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων, β) των συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικούς οργανισμούς και γ) της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Η δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συνολικού προϋπολογισμού 460 εκ., είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μέχρι στιγμής, από την υλοποίηση του Α’ κύκλου, έχουν εγκριθεί προς χρηματοδότηση 682 ερευνητικά έργα, στα οποία συμμετέχουν 878 επιχειρήσεις -στην πλειονότητά τους μικρομεσαίες- και όλα τα Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ της χώρας. Η πλειονότητα των έργων έχει ήδη ενταχθεί και υλοποιείται. Από τον Α΄ Κύκλο αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 4.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Ο Β΄ κύκλος της Δράσης περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Η προκήρυξη του Β΄ κύκλου αναμένεται μέσα στο δ ́ τρίμηνο 2018 και ο προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 120 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).