Εργασίες καθαρισμού Κινέττας Δήμου Μεγαρέων

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και εκβάθυνσης στο ρέμα Πίκας που βρίσκεται στην περιοχή της Κινέττας στο Δήμο Μεγαρέων. Κατόπιν συνεννόησης με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και με τη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των Ενόπλων Δυνάμεων της ΜΟΜΚΑ/ΓΕΕΘΑ, του Δήμου Μεγαρέων και της Περιφέρειας Αττικής ο καθαρισμός αυτού του ρέματος κρίνεται αναγκαίος στα πλαίσια αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.
Κατά την αυτοψία και στα πλαίσια πρόληψης από πλημμυρικά φαινόμενα κρίθηκαν απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες:
• Καθαρισμός ρέματος σε θέσεις όπου υπάρχουν ογκώδεις λίθοι, πικροδάφνες και φλαμουριές που παρεμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού
• Εκβάθυνση ρέματος κατά 50cm περίπου σε συνολικό μήκος 650m αυτού, καθώς από προηγούμενες βροχοπτώσεις υπάρχουν φερτά υλικά τα οποία έχουν μειώσει τη χωρητικότητα του ρέματος σε m3 νερού
Σημειώνεται ότι τα φερτά υλικά του ρέματος δείχνουν καθαρά και κατάλληλα για χρήση ως αδρανή υλικά. Για το λόγο αυτό μας ζητήθηκε από το Δήμο Μεγαρέων η δυνατότητα διάστρωσης των υλικών αυτών σε αγροτικές οδούς της περιοχής οι οποίοι έχουν καταστραφεί από τις βροχοπτώσεις.
Αρχικά η εναπόθεση των φερτών υλικών εκβάθυνσης θα γίνεται σε κοντινό οικόπεδο στο ρέμα που μας διαθέτει ο Δήμος Μεγαρέων. Όταν συγκεντρωθεί επαρκής ποσότητα φερτών υλικών και κριθεί ότι είναι πλέον ικανοποιητική η τροφοδοσία των μηχανημάτων διάστρωσης, τότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες διάστρωσης αγροτικών οδών.
Η διάστρωση των κατάλληλων φερτών υλικών θα γίνει σε αγροτική οδό στην περιοχή της Κινέττας σε μήκος 1800μ περίπου και σε δασικό δρόμο για όσο μήκος επαρκέσει το υλικό. Στο δασικό δρόμο θα ακολουθήσουμε τη μελέτη του Δασαρχείου η οποία πρόκειται να εγκριθεί σε μία εβδομάδα περίπου με επιστασία αυτού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail