Επιχορήγηση Δήμου Τρίπολης

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Περιφέρειες

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού συνολικού ύψους 369.393 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης αποκλειστικά και μόνο για την ενίσχυση του Δήμου Τρίπολης, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής, λόγω πλημμύρας στις 25 Ιουνίου 2017.
Η απόδοση του εν λόγω ποσού, από τον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2017, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας, υπηρεσίες οι οποίες συνεχίζουν να παρέχονται από τους Φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις ως άνω Πράξεις.
Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να εκταμιευθεί το ποσό, το οποίο θα αποδοθεί από το Δήμο άμεσα στους δικαιούχους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail