Επιμήκυνση δημοσιονομικής ελληνικής τροχιάς

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Η Ευρωομάδα (eurogroup) εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και εν συνεχεία για μια δημοσιονομική τροχιά που θα είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου και θα επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου το πρωτογενές πλεόνασμα να είναι ίσο ή ανώτερο του 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060» επισημαίνεται σε απόφαση του eurogroup.
Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε την επιμήκυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος μέχρι το 2060 και δεν αναφέρεται το ποσόν της δόσης για την Ελλάδα από την σύσκεψη της Ευρωομάδας την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.
Συγκεκριμένα επισημαίνεται:
Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμικών οργάνων σχετικά με μια δέσμη διαρθρωτικών και πολιτικών μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στη δημόσια οικονομική ζωή  και ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση για την δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος ΕΜΣ.
Η Ευρωομάδα εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο των συμφωνημένων προγενέστερων δράσεων για τη δεύτερη αναθεώρηση, και συγκεκριμένα της φιλόδοξης δημοσιονομικής δέσμης μετά το πρόγραμμα, η οποία αποτελείται από μια μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος που διευρύνει τη φορολογική βάση και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Μαζί παρέχουν καθαρή εξοικονόμηση πόρων ύψους 2% του ΑΕΠ, η οποία θα στηρίξει τους δημοσιονομικούς στόχους μετά το 2018.
Περιέχει επίσης μια ενδεχόμενη επεκτατική δέσμη για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του ελληνικού δικτύου κοινωνικής προστασίας που θα εφαρμοστεί.Οι συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμοι στόχοι πληρούνται.
Χαιρετίζουμε επίσης την υιοθέτηση δέσμης αποφασιστικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), όπως η δημιουργία μιας ενεργού δευτερογενούς αγοράς, ενός πλαισίου εξωδικαστικού χρέους, καθώς και όλες οι ενέργειες για να καταστεί η Ελληνική Εταιρεία Του ενεργητικού και των συμμετοχών (HCAP).
Επιπλέον, το πακέτο πολιτικής περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό διαρθρωτικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, το Eurogroup χαιρετίζει την υιοθετημένη νομοθεσία που διασφαλίζει προηγούμενες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ευθυγραμμίζει τις ομαδικές απολύσεις με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ.
Η Ευρωομάδα καλωσορίζει επίσης τις ελληνικές αρχές για τη θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη διευκόλυνση της χορήγησης αδειών για επενδύσεις και την περαιτέρω ελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.
Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία της.
Το Eurogroup συγχαίρει επίσης την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική κινητοποίηση των Ταμείων της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 2015, για συνολικό ποσό σχεδόν 11 δισ. Ευρώ.
Η Ευρωομάδα καλεί τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουν ότι θα απορροφηθούν πλήρως τα επιπλέον 970 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν μετά την αναθεώρηση των κονδυλίων της εθνικής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2017-2020. Επιπλέον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου για να υποστηρίξουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων μέσω έργων τεχνικής βοήθειας. Παράλληλα, η Eurogroup καλεί την Ελλάδα από κοινού με τα θεσμικά όργανα καθώς και τα σχετικά τρίτα μέρη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν μια ολιστική στρατηγική για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος. Θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες κινητοποίησης πρόσθετων κονδυλίων από τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ).
Η Ευρωομάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης που θα συντονίζει την υλοποίηση αναπτυξιακών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων.
Το Eurogroup καλεί την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΔΝΤ να συνεργαστούν για την ενίσχυση των αγωγών βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η τεχνική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Διαχειριστικό Σύμβουλο Επενδύσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της προετοιμασίας επενδυτικών σχεδίων και τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών. Σήμερα η Ευρωομάδα εξέτασε και πάλι τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με στόχο την Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά με βιώσιμα επιτόκια. Η Ευρωομάδα επαναβεβαίωσε τις δεσμεύσεις και τις αρχές που περιέχονται στις δηλώσεις του Μαΐου 2016. Σημειώσαμε ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων βραχυπρόθεσμου χρέους συμβάλλει ήδη σε σημαντική μείωση των μεικτών και μακροπρόθεσμων ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας (GFN) και βελτιώνει σημαντικά το προφίλ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και εν συνεχεία για μια δημοσιονομική τροχιά που θα είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου και θα επιτευχθεί σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρωτογενές πλεόνασμα ίσο ή ανώτερο του 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060.
Η Ευρωομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του χρέους πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των μέτρων για το χρέος που είχε προβλέψει η Ευρωομάδα το Μάιο του 2016. Από την άποψη αυτή, η Eurogroup υπενθύμισε την αξιολόγηση της διατηρησιμότητας του χρέους σε σχέση με τα συμφωνημένα κριτήρια αναφοράς για τις ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης: ο GFN θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το χρέος παραμένει σταθερά προς τα κάτω . Η Eurogroup υπενθυμίζει ότι είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα δεύτερο σύνολο μέτρων για το χρέος στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερθέντων.

Eurogroup statement on Greece
The Eurogroup welcomes that agreement has been reached between Greece and the institutions on a policy package of structural measures, which aims at shoring up growth and addressing the underlying structural imbalances in public finances and paves the way for a successful completion of the second review of the ESM programme. The Eurogroup also welcomes the adoption by the Greek parliament of the agreed prior actions for the second review, notably the ambitious post-programme fiscal package, which is composed of an income tax reform broadening the tax base and a pension reform. Together they deliver net savings of 2% of GDP which will underpin the fiscal targets post- 2018. It also contains a contingent expansionary package to enhance the growth potential of the Greek economy and to improve the Greek social safety net that will be implemented provided that the agreed medium-term targets are met. We also welcome the adoption of a package of decisive measures to effectively address non-performing loans (NPL), such as establishing an active secondary market, an Out-of-Court Debt Workout framework, as well as all actions to make the Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP) fully operational. Moreover, the policy package includes a large number of structural measures aimed at enhancing the growth potential of the Greek economy. With regard to labour market reforms, the Eurogroup welcomes the adopted legislation safeguarding previous reforms on collective bargaining and bringing collective dismissals in line with best EU practices. The Eurogroup also commends the Greek authorities for adopting legislation to implement OECD recommendations to strengthen competition, to facilitate investment licensing and to further open-up regulated professions. We welcome the commitment by Greece to continue on its reform path. The Eurogroup also commends Greece and the European Commission for the exceptional mobilisation of EU Funds to boost investment in support of jobs and growth since July 2015, for a total amount of nearly EUR 11 bn. The Eurogroup calls upon the Greek authorities to work closely with the European Commission to ensure that additional EUR 970 million made available following the review of the national cohesion policy funding envelopes for the period from 2017 – 2020 are fully absorbed. Furthermore, we commit to continue to provide high-level experts to support the design and implementation of reforms through technical assistance projects. In parallel the Eurogroup invites Greece together with the institutions as well as relevant third parties by the end of this year to develop and support a holistic growth enhancing strategy including improvements of the investment climate. Further options for mobilizing additional funds from national development banks and other international financial institutions (such as the EIB and EBRD) should be explored.
The Eurogroup supports the efforts of the Greek authorities to work with the European institutions on the creation of a National Development Bank that would coordinate the implementation of development and promotional activities. The Eurogroup calls upon Greece, the European Commission and IFIs to work together to strengthen the pipelines of viable investment projects. Efforts should be made to step up the technical assistance from the European Investment Advisory Hub with a view to facilitating the preparation of investable projects and the establishment of investment platforms. Today the Eurogroup discussed again the sustainability of Greek public debt with the objective that Greece regains market access at sustainable rates. The Eurogroup reconfirmed the commitments and principles contained in the statements of May 2016. We noted that the implementation of the agreed short term debt measures already contributes to a substantial lowering of the gross financing needs (GFN) of Greece over the medium and long term and significantly improves the profile of Greek public debt. The Eurogroup welcomes the commitment of Greece to maintain a primary surplus of 3.5% of GDP until 2022 and thereafter a fiscal trajectory that is consistent with its commitments under the European fiscal framework, which would be achieved according to the analysis of the European Commission with a primary surplus of equal to or above but close to 2% of GDP in the period from 2023 to 2060. The Eurogroup concluded that debt sustainability should be attained within the framework of the debt measures envisaged by the Eurogroup in May 2016. In this regard, the Eurogroup recalled the assessment of debt sustainability with reference to the agreed benchmarks for gross financing needs: GFN should remain below 15% of GDP in the medium term and below 20% of GDP thereafter so as to ensure that debt remains on a sustained downward path. The Eurogroup recalls that it stands ready to implement a second set of debt measures to the extent needed to meet the aforementioned GFN objectives, in line with the Eurogroup statement of 25 May 2016. This includes abolishing the step-up interest rate margin related to the debt buy-back tranche of the 2nd Greek programme, the use of 2014 SMP profits from the ESM segregated account, the restoration of the transfer of the equivalent of ANFA and SMP profits to Greece (as of budget year 2017), liability management operations within the current ESM programme envelope taking due account of the exceptionally high burden of some Member States, and EFSF reprofiling within the maximum Programme Authorised Amount. The Eurogroup stands ready to implement, without prejudice to the final DSA, extensions of the weighted average maturities (WAM) and a further deferral of EFSF interest and amortization by between 0 and 15 years. As agreed in May 2016, these measures shall not lead to additional costs for other beneficiary Member States.
In order to take into account possible differences between growth assumptions in the DSA and actual growth developments over the post-programme period, the EFSF reprofiling would be recalibrated according to an operational growth-adjustment mechanism to be agreed. This mechanism will be fully specified as part of the medium-term debt relief measures, following the successful implementation of the ESM programme to make sure the GFN benchmarks defined above are respected and to ensure that the ceiling established by the EFSF Programme Authorised Amount is respected. The Eurogroup mandates the EWG to work further on this as of 2018. At the end of the programme, conditional upon its successful implementation and to the extent necessary, this second set of measures will be implemented. The exact calibration of these measures will be confirmed at the end of the programme by the Eurogroup on the basis of an updated DSA in cooperation with the European institutions, so as to ensure debt sustainability and compliance with the European fiscal policy framework. This DSA, while based on cautious assumptions, will also take into account the impact of growth enhancing reforms and investment initiatives. For the long term, the Eurogroup recalls the May 2016 agreement that in the case of an unexpectedly more adverse scenario a contingency mechanism on debt could be activated. The activation of this mechanism would be considered subject to a decision by the Eurogroup and could entail measures such as a further EFSF re-profiling and capping and deferral of interest payments. Acknowledging the staff level agreement reached with Greece on policies, IMF management will shortly recommend to the IMF’s Executive Board the approval in principle of Greece’s request for a 14-month Standby Arrangement. The IMF welcomes the further specification of the debt measures given today by Member States, and agrees that it represents a major step towards Greek debt sustainability. The IMF arrangement will become effective with resources made available in accordance with its terms, provided that the programme stays on track, when IMF staff can assure to the IMF’s Executive Board that there is an agreement on debt relief measures, that, appropriately calibrated at the end of the programme, would secure debt sustainability. In view of the full implementation of all prior actions and subject to the completion of national procedures, the ESM governing bodies are expected to approve the supplemental MoU and the disbursement of the third tranche of the ESM programme amounting to EUR 8.5 bn to cover current financing needs, arrears clearing, and possibly room to start building up a cash buffer. In view of the ending of the current programme in August 2018, the Eurogroup commits to provide support for Greece’s return to the market: the Eurogroup agrees that future disbursements should cater not only for the need to clear arrears but also to further build up cash buffers to support investor’s confidence and facilitate market access.