Επιβράδυνση παγκόσμιας ανάπτυξης 2019

Η παγκόσμια ανάπτυξη το 2018 εκτιμάται ότι είναι 3,7%, όπως ήταν το περασμένο φθινόπωρο, αλλά τα σημάδια επιβράδυνσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 οδήγησαν σε αναθεωρήσεις προς τα κάτω για πολλές οικονομίες, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Ακόμη υπογραμμίζεται «Η αδυναμία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 θα μεταφερθεί στα επόμενα τρίμηνα, ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί στο 3,5% το 2019, προτού αυξηθεί ελαφρώς στο 3,6% το 2020 (0,2% και 0,1% χαμηλότερα αντίστοιχα από ό, WEO). Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης αντικατοπτρίζει την επίμονη πτώση του ρυθμού ανάπτυξης των προηγμένων οικονομιών από επίπεδα υψηλότερης τάσης που συμβαίνουν ταχύτερα από ό, τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, μαζί με προσωρινή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης για τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες το 2019, αντανακλώντας τις συστολές στην Αργεντινή και Την Τουρκία, καθώς και τον αντίκτυπο των εμπορικών δράσεων στην Κίνα και άλλες ασιατικές οικονομίες.
Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη στις προηγμένες οικονομίες αναμένεται να επιβραδυνθεί από εκτιμώμενο 2,3% το 2018 σε 2,0% το 2019 και 1,7% το 2020. Αυτός ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης για το 2018 και η πρόβλεψη για το 2019 είναι 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας χαμηλότερος από τον WEO του Οκτωβρίου του 2018, κυρίως λόγω αναθεωρήσεων προς τα κάτω για τη ζώνη του ευρώ.
Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μετριαστεί από 1,8 τοις εκατό το 2018 σε 1,6 τοις εκατό το 2019 (0,3 χαμηλότερο από το προβλεπόμενο το περασμένο φθινόπωρο) και 1,7 τοις εκατό το 2020. Οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν σημαντική προς τα κάτω για πολλές οικονομίες, ιδίως η Γερμανία (λόγω μαλακό ιδιωτικού κατανάλωση, αδύναμη βιομηχανική παραγωγή μετά την εισαγωγή αναθεωρημένων προτύπων για τις εκπομπές αυτοκινήτων και υποτονική εξωτερική ζήτηση), Ιταλία (λόγω της περιορισμένης εγχώριας ζήτησης και του υψηλότερου κόστους δανεισμού καθώς οι κρατικές αποδόσεις παραμένουν υψηλές) και τη Γαλλία (λόγω του αρνητικού αντίκτυπου των διαδηλώσεων στο δρόμο και της εργατικής δράσης).
Επίσης υπάρχει ουσιαστική αβεβαιότητα σχετικά με την προβολή της βασικής γραμμής κατά περίπου 1,5% αύξηση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019-20. Η αμετάβλητη πρόβλεψη σε σχέση με τον WEO του Οκτωβρίου του 2018 αντικατοπτρίζει την αντισταθμιστική αρνητική επίδραση της παρατεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα της Brexit και τη θετική επίπτωση από τα δημοσιονομικά κίνητρα που ανακοινώθηκε στον προϋπολογισμό του 2019. Αυτή η βασική προβολή προϋποθέτει ότι η συμφωνία Brexit θα επιτευχθεί το 2019 και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταβεί προοδευτικά στο νέο καθεστώς. Ωστόσο, από τα μέσα Ιανουαρίου, το σχήμα που θα πάρει τελικά η Brexit παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.
Η πρόβλεψη ανάπτυξης για τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει επίσης αμετάβλητη. Η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί στο 2,5% το 2019 και να μαλακώσει περαιτέρω στο 1,8% το 2020 με την εκτόνωση των δημοσιονομικών κινήτρων και καθώς το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων υπερβαίνει προσωρινά το ουδέτερο επιτόκιο. Ωστόσο, ο προβλεπόμενος ρυθμός επέκτασης υπερβαίνει τον εκτιμώμενο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης των δύο τελευταίων ετών. Η ισχυρή αύξηση της εγχώριας ζήτησης θα στηρίξει την αύξηση των εισαγωγών και θα συμβάλει στη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ.
Η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2019 (0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό, τι το WEO του Οκτωβρίου). Αυτή η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει κυρίως την πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη στην οικονομία φέτος, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της αύξησης του ποσοστού του προβλεπόμενου φόρου κατανάλωσης τον Οκτώβριο του 2019. Η αύξηση αναμένεται να μετριαστεί σε 0,5% το 2020 (0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 WEO) μετά την εφαρμογή των μετριαστικών μέτρων.
Για την αναδυόμενη αγορά και τον αναπτυσσόμενο οικονομικό όμιλο, η αύξηση αναμένεται να υποχωρήσει στο 4,5% το 2019 (από 4,6% το 2018), πριν βελτιωθεί σε 4,9% το 2020. Η πρόβλεψη για το 2019 είναι 0,2% χαμηλότερη από τον Οκτώβριο του 2018 WEO.
Η ανάπτυξη στην αναδυόμενη και αναπτυσσόμενη Ασία θα μειωθεί από 6,5% το 2018 σε 6,3% το 2019 και 6,4% το 2020. Παρά τα δημοσιονομικά κίνητρα που αντισταθμίζουν ορισμένες επιπτώσεις των υψηλότερων τιμολογίων των ΗΠΑ, η οικονομία της Κίνας θα επιβραδυνθεί λόγω της συνδυασμένης επιρροής χρειάζονταν αυστηρότερες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις και εμπόριο εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οικονομία της Ινδίας είναι έτοιμη να επιταχυνθεί το 2019, επωφελούμενη από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και βραδύτερο ρυθμό νομισματικής σύσφιξης από ό, τι αναμενόταν, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις διευκολύνουν.
Η ανάπτυξη της αναδυόμενης και αναπτυσσόμενης Ευρώπης το 2019 αναμένεται τώρα να εξασθενίσει περισσότερο από ό, τι είχε προβλεφθεί στο 0,7% (από 3,8% το 2018) παρά την γενικά ισχυρή ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, πριν ανακάμψει στο 2,4% το 2020. Οι αναθεωρήσεις ποσοστιαία μονάδα το 2019 και 0,4 της εκατοστιαίας μονάδας το 2020) οφείλονται σε μεγάλη προβλεπόμενη συρρίκνωση το 2019 και σε βραδύτερη ανάκαμψη στην Τουρκία το 2020 , εν μέσω της θέσπισης αυστηρότερων πολιτικών και προσαρμογής σε πιο περιοριστικές συνθήκες εξωτερικής χρηματοδότησης.
Στη Λατινική Αμερική, η ανάπτυξη αναμένεται να ανακάμψει τα επόμενα δύο χρόνια, από 1,1% το 2018 σε 2,0% το 2019 και 2,5% το 2020 (0,2% μικρότερη για τα δύο έτη από ό, τι αναμενόταν προηγουμένως). Οι αναθεωρήσεις οφείλονται σε υποβάθμιση των προοπτικών ανάπτυξης του Μεξικού το 2019-20, αντανακλώντας τις χαμηλότερες ιδιωτικές επενδύσεις και μια ακόμη πιο σοβαρή συρρίκνωση στη Βενεζουέλα από ό, τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως. Οι υποβαθμίσεις αντισταθμίζονται μόνο εν μέρει από μια ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων του 2019 για τη Βραζιλία, όπου αναμένεται να συνεχιστεί η σταδιακή ανάκαμψη από την ύφεση του 2015-16. Η οικονομία της Αργεντινής θα συρρικνωθεί το 2019 καθώς αυστηρότερες πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των ανισορροπιών επιβραδύνουν την εγχώρια ζήτηση, προτού να επιστρέψουν στην ανάπτυξη το 2020.
Η ανάπτυξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, του Αφγανιστάν και του Πακιστάν αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη στο 2,4% το 2019, πριν ανακάμψει σε περίπου 3% το 2020. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις προοπτικές της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής αύξησης της παραγωγής πετρελαίου, αναμενόμενη παραλαβή στη μη πετρελαϊκή δραστηριότητα (Σαουδική Αραβία), αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης (Πακιστάν), Αμερικανικές κυρώσεις (Ιράν) και σε διάφορες οικονομίες, γεωπολιτικές εντάσεις.
Στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, η ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί από 2,9% το 2018 σε 3,5% το 2019 και 3,6% το 2020. Και για τα δύο έτη η προβολή είναι χαμηλότερη κατά 0,3 της εκατοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προβολή του περασμένου Οκτωβρίου, αναθεωρήσεις προς τα κάτω για την Αγκόλα και τη Νιγηρία. Οι επικεφαλίδες για την περιοχή αποκρύπτουν σημαντικές διακυμάνσεις στις επιδόσεις, καθώς το ένα τρίτο των υποσαχάρων οικονομιών αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 5% το 2019-20.
Η δραστηριότητα στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2,25% το 2019-20, ελαφρώς χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στο WEO του Οκτωβρίου του 2018, λόγω της μείωσης των προοπτικών ανάπτυξης της Ρωσίας από τις ασθενέστερες βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις τιμές πετρελαίου.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail