Επανεκλογή Κοσμήτορα Ιατρικής Σχολής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επανεκλέχθηκε Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ο καθηγητής ορθοπεδικής, Γιώργος Κοντάκης, μετά την επαναληπτική διαδικασία την οποία προκάλεσε ο ανθυποψήφιος του, Γιώργος Χαλκιαδάκης, προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το ΣτΕ είχε αποφανθεί ότι κακώς ακυρώθηκε η υποψηφιότητα Χαλκιαδάκη στην προηγούμενη διαδικασία και ζήτησε επαναληπτική ψηφοφορία.