Επαναφορά Πανεπιστημιακού Ασύλου

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Μέχρι τέλος Ιουλίου 2017 θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ανακοινώθηκε στο υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017. Επίσης μέχρι αρχές Αυγούστου 2017 θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη εκπαίδευση όπου θα υπάρχει πρόσβαση ανάλογα την οικονομική κατάσταση των φοιτητών και της οικογένειάς τους γι μειωμένα ή και δωρεάν προγράμματα. Επίσης επανέρχεται το Ακαδημαϊκό άσυλο, εκλέγονται οι Αντιπρυτάνεις με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, επανέρχεται η φοιτητική συμμετοχή στα όργανα και η Σύγκλητος διευρύνεται.
Για μεν την έρευνα θεσμοθετούνται σε επίπεδο περιφέρειας, τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, που συγκροτούνται από εκπροσώπους όλων των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων.
Παράλληλα για τα ιδρύματα που έχουν πενταετή σπουδές δημιουργείται για πρώτη φορά για τον επαγγελματικό προορισμό η απονομή ενιαίου τίτλου σπουδών των μηχανικών των Πολυτεχνικών σχολών και των Σχολών μηχανικών των ΤΕΙ.
Ενισχύεται η μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση με τη δημιουργία διετών δομών εντός των ΑΕΙ για απόφοιτους επαγγελματικών Λυκείων που θα απονέμουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών.