Επανασύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτη

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης, καταργώντας τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης.
Στο προσχέδιο προβλέπεται η σύσταση ΕΥΔΕ σε όλη την Ελλάδα, ενώ ειδικά για την Κρήτη η ΕΥΔΕ προτείνεται να έχει έδρα το Ηράκλειο με ορίζοντα λειτουργίας τα οκτώ χρόνια από την έναρξη ισχύος του Προεδρικού διατάγματος.
Το προσχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση δύο τμημάτων στην ΕΥΔΕ Κρήτης: Προγραμματισμού και Υποστήριξης και Κατασκευής Εργων. Παράλληλα ορίζει τις αρμοδιότητες κάθε τμήματος.