Επέκταση ολοήμερου δημοτικού σχολείου

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο επεκτείνετε το ολοήμερο δημοτικό σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας, αναφέρεται από τους αρμόδιους του υπουργείου Παιδείας.
Επίσης μειώνετε σταδιακά ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Στόχος, σε δυο χρόνια από τώρα, οι μαθητές να μην υπερβαίνουν σε κάθε τμήμα τους 22.
Δημιουργείτε, επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2017, ένα δίκτυο συστήματος σχολικών βιβλιοθηκών, στο οποίο σε πρώτη φάση, θα ενταχθούν και θα διασυνδεθούν πάνω από 1.000 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, με αντίστοιχο αριθμό βιβλιοθηκών.
Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προχωρά μια συστηματική προετοιμασία σε νέα προγράμματα σπουδών, αλλά και στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό. Κυρίως, στην ιστορία, στα θρησκευτικά, στις ξένες γλώσσες, στην τεχνική εκπαίδευση.
Παράλληλα σχεδιάζεται η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων, τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή θα αναβαθμισθούν οι δυο τελευταίες τάξεις που σημαίνει λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αναγνωρίζετε τα πενταετή προγράμματα σπουδών ως Masters, τα οποία ήδη τα δέχονται στο εξωτερικό τα ξένα ιδρύματα με βάση τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος κι ενός χρόνιου προβλήματος που αφορά τους πτυχιούχους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με πενταετή φοίτηση. Ταυτόχρονα, όμως, προχωράμε και σε μια διαδικασία ουσιαστικής αναβάθμισης των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που πρέπει να μην είναι κατ’ όνομα αλλά κατ’ ουσία. Κι αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και με τους τίτλους των σπουδών.
Παράλληλα τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά θα γίνουν ένα νέο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ένα νέο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Από την άλλη οι φοιτητές μένουν απ’ έξω από τη διαδικασία εκλογής, δε μένουν όμως έξω από τα όργανα. Οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα Διοίκησης, για την πιο δημοκρατική αντιπροσώπευση.