Εξώδικα πρώην ΑΤΕ σε κτηνοτρόφους

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Στην αποστολή εξώδικων καταγγελιών των δανείων που είχαν χορηγηθεί με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, σε αγρότες, κτηνοτρόφους και πτηνοτρόφους προχώρησε η εταιρεία η οποία διενεργεί την ειδική εκκαθάριση της πρώην ΑΤΕ.
Όπως καταγγέλλει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, δικαστικοί επιμελητές κοινοποιούν τα εξώδικα με τα οποία καλούνται οι κτηνοπτηνοτρόφοι να εξοφλήσουν τα δάνεια σε διάστημα τριών ημερών, διότι σε αντίθετη περίπτωση τα οφειλόμενα ποσά θα βεβαιωθούν στην Δ.Ο.Υ.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός με επιστολή του στον πρωθυπουργό και όλους τους αρμόδιους υπουργούς, ζητά την άμεση παρέμβασή τους, ώστε οι τράπεζες «να μην αρπάξουν ό,τι έχει απομείνει από τις περιουσίες των κτηνοτρόφων».