«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από 21 Φεβρουαρίου 2017 το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 03/03/2017 και ώρα 14:00, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα σχόλια των φορέων το συντομότερο δυνατόν και να προωθηθεί συνακόλουθα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στην ελληνική Βουλή προς ψήφιση, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως θα απέβαιναν εις βάρος των οφειλετών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

Το Σχέδιο Νόμου

Πηγή Δέσμευση