Εξασφάλιση αεροπορικής ασφάλειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένους κανόνες για την ασφάλεια των αερομεταφορών, στους οποίους περιλαμβάνεται αναθεωρημένη εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και τους πρώτους κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ για τα αστικά αεροσκάφη όλων των μεγεθών. Η μεταρρύθμιση εισάγει αναλογικούς και βασιζόμενους στον κίνδυνο κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέψουν στον κλάδο των αερομεταφορών της ΕΕ να αναπτυχθεί, να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικός και να ενθαρρύνει την καινοτομία. Στις 29 Νοεμβρίου 2017 συνήφθη προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Αυτοί οι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι η πτήση παραμένει ασφαλής ακόμη και όταν ο ουρανός μας γίνεται όλο και πιο απασχολημένος», δήλωσε ο Ivaylo Moskovski, βούλγαρος Υπουργός Μεταφορών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Οι κανόνες για τα αεροσκάφη καθορίζουν τις βασικές αρχές για την ασφάλεια, την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Το κείμενο καθορίζει το κατώτατο όριο καταχώρησης για τους χειριστές αεροσκαφών: οι αερομεταφορείς πρέπει να είναι νηολογημένοι εάν τα αεροσκάφη τους είναι ικανά να μεταφέρουν πάνω από 80 Joules κινητικής ενέργειας κατά την πρόσκρουση με ένα άτομο. Οι λοιποί λεπτομερείς κανόνες για τα αεροσκάφη καθορίζονται από την Επιτροπή με τη βοήθεια του EASA, με βάση τις αρχές που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.
Η σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο ολοκληρώνει τη νομοθετική διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 12 Ιουνίου 2018. Ο κανονισμός θα υπογραφεί από τα δύο θεσμικά όργανα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, πιθανώς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail