Ενισχύσεις σε ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.230.191,79 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δομές τους.
Αποκλειστικά για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές των Δήμων, λόγω των φυσικών καταστροφών από την τελευταία κακοκαιρία, εγκρίθηκαν 610.000 ευρώ σε Δήμους της χώρας, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
Καλυμνίων Δωδεκανήσου 130.000 ευρώ
Μύκης, νομού Ξάνθης 150.000 ευρώ
Σκύδρας, νομού Πέλλας 120.000 ευρώ
Σύμης, νομού Δωδεκανήσου 80.000 ευρώ
Τήνου, νομού Κυκλάδων 60.000 ευρώ
Τρικκαίων, νομού Τρικάλων 70.000 ευρώ
Επίσης, εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ύψους 460.000 ευρώ στους Δήμους Θερμαϊκού, Νομού Θεσσαλονίκης (110.000 ευρώ), Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (100.000 ευρώ), Σικυωνίων, Νομού Κορινθίας (150.000 ευρώ) και Ύδρας, Νομού Αττικής (100.000 ευρώ), αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Τέλος, εγκρίθηκαν οι παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 1.160.191,79 ευρώ  σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και στις δομές τους, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
Πύλης, Νομός Τρικάλων 870.113 ευρώ
Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου  Δήμος Ωραιοκάστρου 117.427 ευρώ
Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και
Ημιορεινής Περιοχής Ν. Άρτας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας 172.651,79 ευρώ