Ενισχύσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 627.777,86 ευρώ, σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των Οργανισμών και των δομών τους, προς τρίτους. Πιο συγκεκριμένα:
Ενισχύσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Εγκρίθηκε η ενίσχυση ύψους 136.654,70 ευρώ στο Δήμο Γαλατσίου, Νομού Αττικής και η επιχορήγηση ποσού 391.123,16 ευρώ στο Δήμο Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκε η επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ στον Δήμο Μήλου, Νομού Κυκλάδων, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.