Ενισχύσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 528.957,51 ευρώ εγκρίθηκαν από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά για την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές των Δήμων, λόγω των φυσικών καταστροφών από την πρόσφατη κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
Αλμυρού – Μαγνησίας 50.000 ευρώ
Μεσολογγίου – Αιτωλοακαρνανίας 80.000 ευρώ
Μουζακίου – Καρδίτσας 60.000 ευρώ
Νεστορίου – Καστοριάς 90.000 ευρώ
Νικολάου Σκουφά – Άρτας 40.000 ευρώ
Πύδνας – Κολινδρού  Πιερίας 25.000
Πύλης  – Τρικάλων 70.000 ευρώ
Σοφάδων – Καρδίτσας 100.000 ευρώ
Ενισχύσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Επίσης, εγκρίθηκε η επιχορήγηση συνολικού ποσού 13.957,51 ευρώ στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου, αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.