Ενισχύσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Επιχορηγήσεις ενέκριναν οι αρμόδιοι του υπουργείου Εσωτερικών συνολικού ύψους 483.105,18 ευρώ, σε Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις δομές τους, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των Οργανισμών και των δομών τους, προς τρίτους.
Συγκεκριμένα:
Εγκρίθηκε η ενίσχυση ύψους 85.874,06 ευρώ στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού», του Δήμου Ζηρού και η επιχορήγηση ποσού 182.231,12 ευρώ στο Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγκαδά», του Δήμου Λαγκαδά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών, προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Επίσης για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις ύψους 150.000 ευρώ στον Δήμο Γόρτυνας του Νομού Ηρακλείου, και 65.000 ευρώ στον Δήμο Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail