Ενισχύσεις Δήμων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 490.00 ευρώ θα πραγματοποιηθούν σε Δήμους, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
Κεφαλλονιάς, Κεφαλληνίας 300.000 ευρώ
Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Κορινθίας 190.000 ευρώ
Ενισχύσεις ύψους 410.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Ακολούθως, εγκρίθηκαν οικονομικές ενισχύσεις στους Δήμους Ιητών, Νομού Κυκλάδων (ευρώ 180.000), Ζαγορίου, Νομού Ιωαννίνων (ευρώ 150.000) και Γεωργίου Καραϊσκάκη, Νομού Άρτας (ευρώ 80.000), αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων υποδομής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.