Ενισχύσεις Δήμων αντιμετώπισης ζημιών κακοκαιρίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 930.000 ευρώ σε Δήμους, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
Δήμος Ζίτσας, Νομός Ιωαννίνων 180.000 ευρώ
Δήμος Θερμαϊκού, Νομός Θεσσαλονίκης 190.000 ευρώ
Δήμος Καρδίτσας, Νομός Καρδίτσας 220.000 ευρώ
Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, Νομός Εύβοιας 90.000 ευρώ
Δήμος Παλαμά, Νομός Καρδίτσας 250.000 ευρώ.