Ενιαίος φορέας διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Αμαρίου

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Την ένταξη του Δήμου Αμαρίου Ρεθύμνου σε έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο σχεδιασμός για έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης βρίσκεται μέσα στο πνεύμα του νέου νόμου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που θέλουν, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό, ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος των στερεών αποβλήτων και ταυτόχρονα είναι σε απόλυτη αντίθεση με μικροτοπικιστικά συμφέροντα που προάγουν απομονωτισμούς και εξαιρέσεις. «Βρίσκεται μέσα στις αρχικές προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Κρήτης για ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος και για τον λόγο αυτό δεν θα χρειαστεί η τροποποίησή του. Διασφαλίζει τα βέλτιστα οικονομικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα των πολιτών όλης της Κρήτης, μέσα δε σε αυτούς -και κυρίως- των δημοτών των δήμων που φιλοξενούν ΧΥΤΑ, όπως αυτός του Αμαρίου και διασφαλίζει χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη καθώς επιμερίζεται το κόστος επιβάρυνσης του πολίτη με δημοτικά τέλη σε όλους τους δήμους (λειτουργικά έξοδα, αμοιβές και αποζημιώσεις συμβούλων και προσωπικού κ.α.)» αναφέρει σε σχετική εισήγησή του ο Δήμαρχος Αμαρίου.
Να σημειωθεί ότι υπάρχει ομόφωνη πρόταση των δημάρχων Π.Ε. Ρεθύμνου για σύσταση ενιαίου φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, η οποία επισημοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης και την ολομέλεια των δημάρχων στις 24/10/2018.