Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και για αυτό τον σκοπό υπέγραψε χθες προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας που συνυπέγραψαν οι φορείς, προβλέπεται καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Παράλληλα, θα καταγραφούν όλες οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εγκαταστάσεις, καθώς και το σύνολο των εγκαταστάσεων που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση του δημοσίου κτιρίου κατά τη λειτουργία του.
Στη συνέχεια, θα επιλεγούν, πιλοτικά, ορισμένα κτίρια για τα οποία θα προχωρήσει η δημιουργία ενεργειακού μοντέλου με χρήση σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ, ώστε να διαπιστωθεί η ενεργειακή τους κατάταξη, προκειμένου να προχωρήσει η αναβάθμισή τους.
Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Νίκος Μπαλαμπάνης, κατά την διάρκεια υπογραφής της σύμβασης, «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας συναισθανθεί την ευθύνη της για την προστασία των ενεργειακών πόρων, καταβάλλει έμπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων στην περιοχή ευθύνης της».