Ενίσχυση ρόλου Περιφερειών

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Περιφέρειες

«Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κοινωνιών μας, για το τι αντιπροσωπεύει η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου για τους πολίτες και ποια είναι η προστιθέμενη αξία της, έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις μας, ιδίως αυτή την περίοδο που η προσφυγική και η οικονομική κρίση δοκιμάζει τα θεμέλια της ΕΕ, παράλληλα με τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα και την άνοδο της ριζοσπαστικοποίησης» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική – Ιόνιο» της Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Κατσιφάρας, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη 12η Συνεδρίαση της Ομάδας, στις Βρυξέλλες.
«Η μακροπεριφέρεια της Αδριατικής-Ιονίου, ως αναπόσπαστο κομμάτι της λεκάνης της Μεσογείου, βρίσκεται στο επίκεντρο της σοβαρής αυτής κρίσης. Και παρ’ ότι, εμείς, οι Τοπικές και Περιφερειακές αρχές, παίζουμε έναν de facto κρίσιμο ρόλο στην κρίση αυτή, ο ρόλος μας αυτός δεν είναι επαρκώς αναγνωρισμένος θεσμικά και είμαστε χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και στήριξη. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στην κυκλική μετανάστευση, καθώς αποτελεί μια άλλη πτυχή του προβλήματος, αφού οι υφιστάμενες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες έχουν διαμορφώσει ένα εργατικό δυναμικό που αναζητά περιορισμένου χρόνου εργασία από χώρα σε χώρα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάρας.
Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως η ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε υπαρξιακή αναζήτηση, είναι μία Ένωση που μετά από 60 χρόνια ζωής και αλλεπάλληλους κύκλους εμβάθυνσης και διεύρυνσης, είδε για πρώτη φορά τα μέλη της να μειώνονται αντί να αυξάνονται.
Και κατέληξε: «Εκτός από το BREXIT, η παρατεταμένη επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη, οι ανησυχητικές επιπτώσεις της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδία της Ευρώπης και η ριζοσπαστικοποίηση πολιτών της, έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τις ικανότητες διακυβέρνησης της ίδιας της Ένωσης και έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια και ανασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες».
Ο Απ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στην ομιλία του και στις συναντήσεις των συντονιστών Πυλώνων και του Συμβουλίου Διακυβέρνησης EUSAIR, καθώς και στο 2ο Φόρουμ σημειώνοντας πως οι προκλήσεις της Αδριατικής – Ιονίου απαιτούν κοινές ολοκληρωμένες λύσεις και βελτιωμένη διακυβέρνηση, ιδίως αν αναλογιστούμε τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και τις πιέσεις που ασκούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον, τις νέες προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική αλλαγή, καθώς και τη συνεχή ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στις Περιφέρειές μας.
«Εμείς οι Περιφέρειες θέλουμε πραγματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της EUSAIR. Φαντάζει μάλλον παράλογο να δυσχεραίνεται, από αβλεψίες και κακό συντονισμό, η παρουσία στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων για το θέμα, των Περιφερειών, δηλαδή αυτών που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν προβλήματα και προκλήσεις, αυτών που γνωρίζουν καλύτερα το δυναμικό και τις ικανότητες των περιοχών τους και των τοπικών κοινωνιών τους. Ζητούμε, λοιπόν, και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε στο μέλλον να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των ημερομηνιών, αλλά και οι Περιφέρειες να έχουν πιο ενεργό ρόλο και συμμετοχή στις Κατευθυντήριες Θεματικές Ομάδες των Πυλώνων της EUSAIR» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων.
Στη συνεδρίαση είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ιβάν Γιάκοβτσιτς, ο οποίος ήταν ο εισηγητής της Έκθεσης του Κοινοβουλίου σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους, η Ιωάννα Μουλίου, Διευθύντρια Προγραμμάτων της Μονάδας D.1 «Μακροπεριφέρειες, Διακρατική/Διεπεριφερειακή Συνεργασία, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, Διεύρυνση» της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η Σύνθια Ντε Μάρζο, Εξωτερική Εμπειρογνώμονας της DG REGIO η οποία παρουσίασε την έως τώρα πρόοδο της Έκθεσης / Ανάλυσης των εθνικών τουριστικών στρατηγικών των 8 χωρών της EUSAIR, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του περιφερειακού επιπέδου για Ιταλία και Ελλάδα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail