Ενίσχυση μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 28 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της μη στρατιωτικής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).
Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ενίσχυση της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κοινής προσέγγισης της ΕΕ, παράλληλα με άλλα μέσα της ΕΕ και με ολοκληρωμένο τρόπο.
Το Συμβούλιο καθορίζει σειρά δράσεων προκειμένου η μη στρατιωτική ΚΠΑΑ να καταστεί πιο αποτελεσματική επί τόπου και προσδιορίζει τρόπους με τους οποίους οι μη στρατιωτικές αποστολές θα μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας σε όλο το πλέγμα εσωτερικής/εξωτερικής ασφάλειας, παράλληλα με άλλα μέσα της ΕΕ και με συντονισμένο τρόπο. Τα επόμενα βήματα είναι η παρουσίαση σχεδίου ανάπτυξης μη στρατιωτικών δυνατοτήτων μέχρι το καλοκαίρι του 2018 και η έγκριση συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ έως το Νοέμβριο του 2018.
Η ΕΕ έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα 10 μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail