Ενίσχυση εξοπλισμού στρατιωτικών νοσοκομείων Αττικής

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Η Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτεί προμήθειες ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των στρατιωτικών νοσοκομείων της Αττικής, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.