Εμπορική ΕΕ-Ιαπωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 6 Ιουλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη αποφάσεων σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία (EPA), μεταξύ των οποίων:
• απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας
• απόφαση να ζητηθεί η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας
Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης (SPA) μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας στις 26 Ιουνίου 2018.
Η ΕΕ και η Ιαπωνία αναμένεται να υπογράψουν και τις δύο συμφωνίες σε σύνοδο κορυφής στις 11 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες.
Η ΣΟΕΣ είναι μια πολύ φιλόδοξη και ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία. Όταν εφαρμοστεί πλήρως, θα αφαιρεθεί το 99% των τιμολογίων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Η συμφωνία θα δημιουργήσει σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ, αφαιρώντας τα ισχύοντα ιαπωνικά τιμολόγια σε προϊόντα όπως τα τυριά ή τους οίνους, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ στις ιαπωνικές αγορές. Θα ανοίξει επίσης αγορές υπηρεσιών και θα αυξήσει σημαντικά την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις προσφορές της Ιαπωνίας για δημόσιες συμβάσεις.
Η ΣΟΕΣ βασίζεται στα υψηλότερα πρότυπα εργασίας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών. Είναι επίσης η πρώτη εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμευση για τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία διεξήχθησαν από τον Μάρτιο του 2013. Κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στις 6 Ιουλίου 2017, αμφότερα τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία κατ ‘αρχήν για τα βασικά στοιχεία μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών, γνωστής ως συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (EPA). Οι διαπραγματεύσεις για όλα τα εκκρεμή ζητήματα ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017.
Οι διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία συνεχίζονται με τα πρότυπα προστασίας των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών σχετικά με την προστασία των επενδύσεων. Η σταθερή δέσμευση και από τις δύο πλευρές είναι να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για την προστασία των επενδύσεων το συντομότερο δυνατό.
Η ΖΕΠ είναι η πρώτη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας. Επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου σε ένα ευρύ φάσμα διμερών, περιφερειακών και πολυμερών θεμάτων. Υπογραμμίζει τις κοινές αξίες και τις κοινές αρχές που αποτελούν τη βάση για τη βαθιά και μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας ως στρατηγικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.
Η συμφωνία θα ενισχύσει τη συνεργασία σε τομείς όπως η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η ενεργειακή ασφάλεια, ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος, η καινοτομία και η δικαστική συνεργασία και η συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου.
Η ΕΕ και η Ιαπωνία δημιούργησαν μια στρατηγική εταιρική σχέση το 2001. Στις 29 Νοεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Απρίλιο του 2018.