Ελληνορωσικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Περιφέρειες

Ο ΕΛΛΗΝΟ – ΡΩΣΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, κατατέθηκε για ίδρυση με κύρια έδρα τη Θεσσαλονίκη και δευτερεύουσες έδρες την Αθήνα – Μόσχα, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, κ. Ιωάννη Μανδρίνου.
Το Καταστατικό, το οποίο κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης για έγκριση, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και Β’ Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Στυλιανό Δ. Μαυρίδη, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς συζητήσεων και διαβουλεύσεων, που άρχισαν από τον προηγούμενο χρόνο και είχαν πρόσφατα επιτυχή έκβαση.
Σκοπός του ΕΛΛΗΝΟ – ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ είναι να συμβάλει στη περαιτέρω προώθηση των ΕΛΛΗΝΟ – ΡΩΣΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, στους τομείς του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, του Τουρισμού, της Ναυτιλίας, των παροχών Υγείας, της Ενέργειας, καθώς και στην υποβοήθηση των απευθείας επαφών μεταξύ των εκατέρωθεν ενδιαφερόμενων Επιχειρηματιών και Επιχειρηματικών Φορέων για να γνωρίσουν καλύτερα τις αγορές για την τοποθέτηση των προϊόντων τους και γενικά των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΛΗΝΟ – ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, οριζόμενο από το Καταστατικό, αποτελείται από τους κατωτέρω: Μανδρίνος Ιωάννης, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Πεζίκογλου Μιχάλης, Μανδρίνος Αλέξανδρος, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Ζαρωτιάδης Γρηγόριος, Κογιάννης Θεόδωρος, Άνταρ Μπάνταλη, Στεργίου Αρμόδιος (Μάκης), Ευαγγέλου Αχιλλέας, Σούλης Ιωάννης, Τσολπά Σοφία, Σαπαλίδης Σάββας, Κωστόπουλος Κωνσταντίνος και Καρδαράς Πάνος. Νομικός και Ειδικός Σύμβουλος είναι ο κ. Μαυρίδης Δ. Στυλιανός.