Ελεγχόμενη πειρατεία χρηματοπιστωτικής αγοράς

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ηθική Ερυθρή Ομαδική Συγκέντρωση (TIBER-EU) που βασίζεται στην απειλή και είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό πλαίσιο για ελεγχόμενες και εξατομικευμένες δοκιμές κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο στην χρηματοπιστωτική αγορά, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το πλαίσιο TIBER-EU διευκολύνει μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στις δοκιμασίες που βασίζονται σε πληροφορίες, οι οποίες μιμούνται τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες πραγματικών χάκερ που μπορεί να αποτελούν πραγματική απειλή. Οι δοκιμές με βάση το TIBER προσομοιώνουν την επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σχετικά με τις κρίσιμες λειτουργίες και τα υποκείμενα συστήματα μιας επιχείρησης, όπως οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και οι τεχνολογίες της. Αυτό βοηθά την οντότητα να αξιολογήσει τις δυνατότητες προστασίας, ανίχνευσης και αντίδρασης της απέναντι σε πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Το πλαίσιο TIBER-ΕΕ έχει σχεδιαστεί για εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και οντότητες που αποτελούν τη βασική χρηματοπιστωτική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων με διασυνοριακές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην κανονιστική αρμοδιότητα πολλών αρχών. Το πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο φορέα του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και για οντότητες σε άλλους τομείς.
Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές και στις ίδιες τις οντότητες να καθορίσουν εάν και πότε εκτελούνται οι δοκιμές με βάση το TIBER. Οι δοκιμές θα είναι εξατομικευμένες και δεν θα οδηγήσουν σε επιτυχία ή αποτυχία – μάλλον θα παράσχουν στην εξεταζόμενη οντότητα μια εικόνα για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της και θα της επιτρέψουν να μάθει και να εξελιχθεί σε υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας στον κυβερνοχώρο.