Ελάχιστος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ σε ΕΕ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 22 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία που καθιστά το ελάχιστο σταθερό επιτόκιο 15% μόνιμο χαρακτηριστικό ενός νέου συστήματος ΦΠΑ.
Ο ελάχιστος κανονικός συντελεστής αποτρέπει την υπερβολική απόκλιση των συντελεστών ΦΠΑ στα κράτη μέλη. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μέσω χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ που θα έχουν αντίκτυπο στις διασυνοριακές αγορές και εμπόριο.
Ένα ελάχιστο σταθερό επιτόκιο 15% διατηρήθηκε σε προσωρινή βάση, δεδομένου ότι οι κανόνες ΦΠΑ για την ενιαία αγορά της ΕΕ εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά το 1993. Παρατάθηκε για τελευταία φορά τον Μάιο του 2016 για δύο χρόνια και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Προς το παρόν συζητούνται προτάσεις για την αντικατάσταση των σημερινών «μεταβατικών» ρυθμίσεων ΦΠΑ με οριστικό σύστημα ΦΠΑ και μεταρρύθμιση των συντελεστών ΦΠΑ. Η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις τον Ιανουάριο και τον Μάιο του 2018.
Η οδηγία εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Οικονομικού και Δημοσιονομικού Συμβουλίου, χωρίς συζήτηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail