ΕΚΤ κατά Λετονικής Τράπεζας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ), προσέφυγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ζητά εάν οι αρχές της Λετονίας παραβίασαν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή ορισμένων μέτρων ασφαλείας στον κυβερνήτη του Latvijas Bankas, Ilmārs Rimšēvičs, ο οποίος απαγορεύει στον κυβερνήτη του Latvijas Bankas να ασκεί καθήκοντα στη κεντρική τράπεζα της Λεττονίας και να ασκεί τα καθήκοντά του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Το άρθρο 14.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και η ΕΚΤ ορίζουν ότι «ένας διοικητής μπορεί να απαλλαγεί από το αξίωμα μόνο εάν δεν πληροί πλέον τους απαιτούμενους όρους για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν είναι ένοχος σοβαρό παράπτωμα».
Επιπλέον, η ΕΚΤ υπέβαλε αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η κανονική λειτουργία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέχρι την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την παραπομπή της. Επιπλέον, η ΕΚΤ ζήτησε τη διεξαγωγή ταχείας διαδικασίας ώστε να μπορέσει να αποφανθεί σχετικά με την παραπομπή το συντομότερο δυνατό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail