Εκτός Χίου ΜΚΟ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Την απομάκρυνση των ΜΚΟ από την Χίο, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο της Χίου και ο Δήμαρχος Μανώλης Βουρνούς ζήτησε όχι μόνο το σταμάτημα του σχεδίου αλλά και την αποχώρηση της ισπανικής Εθελοντικής Οργάνωσης SMH από τη νήσο. Ακόμη τόνισε «Όποιος δεν συνεννοείται ή δεν ζητάει την άδεια των τοπικών αρχών ακόμα και αν δεν το επιβάλλει ο νόμος, δείχνει ότι αγνοεί την κοινωνία στην οποία πάει να λειτουργήσει και θεωρεί τη δική του αποστολή ως υπερβαίνουσα ακόμα και του περιβάλλοντος στο οποίο πάει να δραστηριοποιηθεί».