Εκτός νόμου ΔΙΑΖΩΜΑ

«Η συνεχής κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και οι παρεμβάσεις του συλλόγου σχετικά με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, βρήκαν αντίκτυπο σε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση της Υπ. ΥΠ.ΠΟ.Α. η οποία ανακαλεί την αποδοχή της δωρεάς μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Ορχομενού Αρκαδίας», λόγω παρατυπιών στην όλη διαδικασία αποδοχής. Συγκεκριμένα αυτή η Υ.Α. ανακαλεί την προηγούμενη Απόφαση  «λόγω έκδοσης κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, και δη λόγω παράβασης νόμου, κατά παράβαση ουσιώδους τύπου και λόγω έκδοσης κατά πλάνη περί τα πράγματα» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΕΑ.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων θεωρεί ότι η Απόφαση ανάκλησης αποτελεί σημαντικό βήμα και παρακαταθήκη για κάθε μελλοντική παράκαμψη του νόμου και παράλληλα δηλώνει, προς όλες τις πλευρές, ότι θα συνεχίσει να καταγγέλει κάθε προσπάθεια οικειοποίησης του τεράστιου έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και κάθε προσπάθεια υποκατάστασής της στο κρίσιμο έργο της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υπερασπίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον.      

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail