Εκτός αναδασώσεων αγροτικές γαίες

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Λύση μέσω ανάκλησης πράξεων αναδάσωσης σε γεωργικές εκτάσεων που συμπεριλήφθησαν σε αναδασωτέες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως τέτοιες και στους δασικούς χάρτες, των οποίων η ανάρτηση συνεχίζεται ανά περιοχή δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία ενημερώνονται οι δασικές υπηρεσίες και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η ανάκληση της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις θα γίνεται με εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν στο νομό δεν υπάρχει δασαρχείο.
Η εγκύκλιος δεν εξαιρεί καμιά περιοχή της χώρας, ενώ η απόφαση αφορά και στις περιπτώσεις υπό κατάρτιση και υπό θεώρηση δασικών χαρτών.
Παράλληλα απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών από τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και κατ΄επέκταση από την πληρωμή του σχετικού τέλους, στο οποίο έχει επέλθει μείωση με απόφαση της κυβέρνησης.

Εγκύκλιος Αγροτικών Γαιών