Εκσυγχρονισμός Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα στο πλαίσιο που επεξεργάστηκε η διυπουργική Ομάδα Εργασίας (Υπ. ΝΑΝΠ και Υπ. Εσωτερικών) που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό και καλεί κάθε εμπλεκόμενο κοινωνικό εταίρο -ιδιαίτερα τους φορείς διαχείρισης λιμένων , τις δευτεροβάθμιες ενώσεις λιμένων, δήμων, περιφερειών, συνδικαλιστικούς φορείς που σχετίζονται με λιμενικές δραστηριότητες, τα επιμελητήρια και γενικά διαχειριστές, παρόχους και χρήστες λιμενικών υπηρεσιών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις προτάσεις του.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.
Κείμενο διαβούλευσης
Σύσταση ομάδας εργασίας