Εκπαίδευση προστασίας από φυσικές καταστροφές

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) θεωρεί πως ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω εντατικοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την προστασία από τις φυσικές καταστροφές, όπως αναφέρεται σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό.
Συγκεκριμένα επισημαίνεται «Όπως είναι γνωστό, λόγω της θέσης της επάνω στον παγκόσμιο χάρτη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει συχνά καταστροφές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κλπ, η καταστροφική δράση των οποίων, πολλές φορές, εντείνεται εξαιτίας ανθρωπογενών επιδράσεων (π.χ. παρεμβάσεις στη φυσική κοίτη ρεμάτων, πρόκληση δασικών πυρκαγιών από αμέλεια, παρεμβάσεις στη στατική επάρκεια κτιρίων κλπ). Ανάλογα με το είδος, τη διάρκεια και την έντασή τους, η εκδήλωση των εν λόγω φαινομένων έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών όπως η καταστροφή δημόσιων υποδομών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών, όπως με τραγικό τρόπο συνέβη στις πρόσφατες πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής, καθώς και στις πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017. Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω της συντελούμενης κλιματικής αλλαγής, αναμένεται στο μέλλον η αύξηση της συχνότητας και της ραγδαιότητας των έντονων καιρικών φαινομένων, γεγονός που θα πολλαπλασιάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών.
Η Πολιτεία οφείλει, λοιπόν, πέρα από τις αλλαγές στην οργανωτική δομή και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, να μεριμνήσει για την συνεχή και συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με το ζήτημα των φυσικών καταστροφών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη η εισαγωγή, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μαθήματος ή σειράς μαθημάτων με αντικείμενο την προστασία από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κλπ.). Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών οι μαθητές θα διδάσκονται ζητήματα που αφορούν το είδος, τα αίτια, τους μηχανισμούς εκδήλωσης και τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, αλλά και τον τρόπο και τα μέσα προστασίας από αυτές. Πέραν τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ειδικότερο τοπικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της κάθε περιοχής, μέσω της χρησιμοποίησης μέρους των διδακτικών ωρών που προβλέπονται για την ευέλικτη ζώνη (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και τις ερευνητικές εργασίες – projects (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). Σε κάθε περίπτωση, για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μπορεί να αξιοποιήσει την επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών λειτουργών [Γεωλόγων (ΠΕ04.05), Γεωπόνων (ΠΕ88.01), Δασολόγων (ΠΕ88.05)], μελών του Επιμελητηρίου μας, οι σπουδές των οποίων σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, την πρόληψη – ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών, καθώς και την μετέπειτα αποκατάστασή τους.
Κύριε Υπουργέ,
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπογραμμίζοντας πως η διδασκαλία των προτεινόμενων μαθημάτων, θα εφοδιάσει τους σημερινούς μαθητές με γνώσεις όχι απλώς χρήσιμες αλλά και απαραίτητες για την προστασία του κάθε πολίτη και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, εκφράζει τη πρόθεσή του, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα, την προστασία και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, να συνδράμει το ΥΠ.Π.Ε.Θ. τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.
Ευελπιστώντας στην άμεση και θετική σας ανταπόκριση στην ως άνω πρότασή μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail