Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Προτάσεις για το νομοσχέδιο του Εξωδικαστικού Διακανονισμού ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών. Ειδικότερα:
1. Να αποκτήσουν οι διαμεσολαβητές-συντονιστές έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες συμβιβασμού οφειλέτη & πιστωτών.

 1. Να προβλεφθεί η υποχρεωτικότητα συμμετοχής των μερών στη εξωδικαστική διαδικασία ώστε να εξετάσουν από κοινού την πιθανότητα επίτευξης συμβιβασμού.
  3. Να καταργηθεί το αριθμητικό όριο των 320 διαμεσολαβητών και να αξιοποιηθούν όλοι οι διαμεσολαβητές του μητρώου διαμεσολαβητών του υπουργείου δικαιοσύνης προκειμένου να ανταποκριθούν στον προσδοκώμενο όγκο αιτήσεων.
  4. Να προβλεφθεί στο νόμο η υποχρεωτική εκπαίδευση των διαμεσολαβητών στο ειδικό αντικείμενο του νόμου ώστε όταν ξεκινήσει η εφαρμογή του να μην παρατηρηθούν προβλήματα στη διαδικασία συντονισμού.
  5. Ο οποιοσδήποτε γεωγραφικός διαχωρισμός των διαμεσολαβητών να μην εμποδίζει τον ορισμό τους ακόμη και σε μη όμορες περιφέρειες και να ενισχυθεί η δυνατότητα online διαδικασιών συντονισμού που θα διευκολύνει το έργο όσων συμμετέχουν στη διαδικασία.
  6. Το έργο του συντονισμού να ανατεθεί αποκλειστικά και όχι κατά προτεραιότητα στους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που είναι εξ αντικειμένου αρμόδιοι για διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης και ο ορισμός τους από την ΕΓΔΙΧ να γίνει κυκλικά ώστε να αξιοποιηθούν όλοι οι διαμεσολαβητές που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
  7. Να επανεξεταστεί το ύψος της αμοιβής το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό για μια διαδικασία που απαιτεί πολλές ώρες εργασίας, διατυπώσεων, εξόδων, ευθύνης και χρόνου συντονισμού.
  8. Ο διαμεσολαβητής να ευθύνεται μόνο για δόλο όπως ισχύει στη διάταξη του άρθρου 8 παρ 4 του νόμου 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση.
  9. Να ισχύσουν πιο απλές διαδικασίες δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη ώστε να μη χαθεί το πλεονέκτημα της ταχύτητας της εξωδικαστικής διαδικασίας.
  10. Να αναληφθεί νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση των ιδιωτικών οφειλών όσων δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να υπαχθούν στον παρόντα εξωδικαστικό μηχανισμό, με χρήση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης του ν.3898.2010.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail