Εκλογή νέων ηγετών ΕΕ

Εξέλεξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Charles Michel ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2022. Η εντολή των δυόμισι ετών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ανανεώσιμη μία φορά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ να διορίσουν τον Charles Michel ως πρόεδρο της διάσκεψης κορυφής του ευρώ για την ίδια θητεία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση που πρότεινε την Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποψήφια για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Ο προτεινόμενος υποψήφιος θα πρέπει να εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία των μελών του.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε επίσης ότι ο Josep Borrell Fontelles είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας . Ο επίσημος διορισμός του Ύπατου Εκπροσώπου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του εκλεγέντος προέδρου της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής θα υπόκεινται, ως σώμα, σε ψήφο έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τον επίσημο διορισμό του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η θητεία τους θα διαρκέσει 5 χρόνια από το τέλος της τρέχουσας Επιτροπής έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί επίσης ότι η Christine Lagarde είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας . Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει επίσημη απόφαση σχετικά με τον διορισμό, βάσει σύστασης του Συμβουλίου, αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η εντολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι για 8 έτη μη ανανεώσιμη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail