Εκλογές Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η παράταξη «Εμπόριο Ανάπτυξη» είναι η νικήτρια των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας καθώς κατέκτησε 6 έδρες έναντι της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων» που πήρε 3 έδρες
Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:
«Εμπόριο Ανάπτυξη» 388 ψήφους και 6 έδρες
«Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων» 199 ψήφους και 3 έδρες
Από το συνδυασμό «Εμπόριο Ανάπτυξη» εκλέγονται:
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Σίνης Ιωάννης
Λιάγκουρα Ελένη
Μαργαρίτης Αθανάσιος
Φιλιππόπουλος Χρήστο
Από το συνδυασμό Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων εκλέγονται:
Καζαντζίδης Περικλής
Τριγάζης Αγησίλαος
Σταμουλάκης Βασίλειος
Για την Ομοσπονδία Εμπορίου και επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας ελαβαν:
«Εμπόριο Ανάπτυξη» 359 ψήφους και 13 αντιπροσώπους
«Αγωνιστική συνεργασία εμπόρων» 182 ψήφους και 6 αντιπροσώπους
Από το συνδυασμό «Εμπόριο Ανάπτυξη» εκλέγονται:
Τσιαπλές Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Σίνης Ιωάννης
Λιάγκουρα Ελένη
Μαργαρίτης Αθανάσιος
Φιλιππόπουλος Χρήστος
Παπανικολάου Εμμανουήλ
Καρατέγος Δημήτριος
Βαλιώτης κωνσταντίνος
Σφόρτσος Τηλέμαχος
Γκουντέλος Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου Χρήστος
Από το συνδυασμό «Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων» εκλέγονται:
Καζαντζίδης Περικλής
Τριγάζης Αγησίλαος
Σταμουλάκης Βασίλειος
Καραβίδας Γεώργιος
Γκρίμπας Βασίλειος
Βράκας Αθανάσιος
Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται:
Από το συνδυασμό «Εμπόριο Ανάπτυξη»
Βαλιώτης Κωνσταντίνος
Ναζάρης Δημήτριος
Από το συνδυασμό «Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων»
Μπιζαϊντέ Κωνσταντίνα