Εκλογές Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Από 3-4 Δεκεμβρίου 2017 ορίσθηκαν από την Εκλογική Επιτροπή ΒΕΠ οι αρχαιρεσίες στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Από την Εκλογική Επιτροπή εκδόθηκε η παρακάτω αναφερόμενη ανακοίνωση:
«Η Εκλογική Επιτροπή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 89109/11-08-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και  συνήλθε στην 1η Συνεδρίασή της την 25η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά θα πραγματοποιηθούν  στις 03 και 04 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα, αντίστοιχα και ώρες 9.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ.
Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
1. Τα Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. έως και το 2016, τα δε φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας του Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016. Η παραπάνω τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων πρέπει να γίνει μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.
2. Να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εγγραφής στα Μητρώα του  Επιμελητηρίου. Να έχουν, δηλαδή, εγγραφεί μέχρι την 02/12/2016.
3. Επεξεργάσθηκε τα έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων.
Αναλυτική ανακοίνωση-πρόσκληση για τις εκλογές θα δημοσιευθεί πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2017, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα, σε δύο καθημερινές τοπικές εφημερίδες.
Επιπλέον η εν λόγω ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα γραφεία  του Επιμελητηρίου, καθώς και στα Δημοτικά Καταστήματα της Επιμελητηριακής Περιφέρειας και θα δημοσιευθεί και σε τοπικές εφημερίδες.