Εκκλησία Κρήτης κατά κατάργησης μισθοδοσίας Ιερού Κλήρου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

«Η Ιερά Σύνοδος δηλώνει απερίφραστα ότι η υπάρχουσα νομοθετημένη μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, πού επί σειρά δεκαετιών έχει δοκιμασθεί, δεν χρήζει οποιασδήποτε αλλαγής. Όσα δημοσιεύθηκαν για την αλλαγή του καθεστώτος στη μισθοδοσία των κληρικών, δεν διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και αφήνουν κενά και ασάφειες σε πολλά επίπεδα» αποφάσισε η Ι. Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, ενώ στις 16 Νοεμβρίου 2018 θα συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας, για το εάν δέχεται να σταματήσει η νομοθετημένη μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου.
Το ανακοινωθέν της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης στις 10 Νοεμβρίου 2018.
Ειδικότερα:
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης συνήλθε στις 10 Νοεμβρίου 2018, στο Ηράκλειο, σε έκτακτη Συνεδρία και ασχολήθηκε με θέματα πού είναι στην επικαιρότητα τις ημέρες αυτές, και συγκεκριμένα: α. την προτεινόμενη αναθεώρηση άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος, β. τη μισθοδοσία του ιερού κλήρου και γ. την εκκλησιαστική περιουσία.
Η Ιερά Σύνοδος συζήτησε τα μείζονος σημασίας θέματα αυτά και μελέτησε τις διάφορες εκκλησιαστικές, κοινωνικές, νομικές και άλλες προεκτάσεις και παραμέτρους, με συναίσθηση της σπουδαιότητας των θέσεων και Αποφάσεών Της έναντι του Έθνους και της Ιστορίας.
Για το θέμα της προτεινόμενης αναθεώρησης άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος από την Κυβέρνηση ἡ Ιερά Σύνοδος ομόφωνα αποφάσισε και δηλώνει τα εξής:
1. Θεωρεί απαράδεκτη την αναθεώρηση του άρθρου 21, το οποίο αναφέρεται και προστατεύει τον ιερό θεσμό της οικογένειας, πού σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα  αποτελεί «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους» και τελεί υπό την προστασία του Κράτους και δηλώνει ρητός την αντίρρησή Της στην απάλειψη της διατύπωσης αυτής από το Σύνταγμα. Αρχιερείς καθώς και κληρικοί της Μεγαλονήσου δέχονται συνεχώς αιτήματα και διαμαρτυρίες τού λαού για τα προβλήματα πού αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός της οικογένειας, ο οποίος αποτελεί το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας μας και μάλιστα σε μέρες πού η Πατρίδα μας έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Η οικογένεια χρειάζεται σαφή Συνταγματική προστασία και όχι αποδόμηση.
2. Η Ιερά Σύνοδος, κατ᾽ αρχήν, διαφωνεί ρητά με την αναθεώρηση του άρθρου 3 του Ελληνικού Συντάγματος, καθώς ουδεμία Εθνική, κοινωνική ή νομική ανάγκη επιβάλλει τούτο. Αυτή τη θέση, εξέφρασε και ὁ Παναγιότατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στο από 1ης Αυγούστου 2017 Σεπτό Πατριαρχικό Του γράμμα, προς τον Εξοχότατο Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
Σε κάθε περίπτωση, η Εκκλησία Κρήτης διαφωνεί με την προτεινόμενη προσθήκη της φράσης: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη», στο 3ο άρθρο του Συντάγματος. Δηλώνει τον σεβασμό Της σε κάθε θρήσκευμα, το οποίο προστατεύεται και σήμερα επαρκώς από το Σύνταγμα (άρθρο 13, παρ.2) και τη νομοθεσία του Κράτους. Οι νομικές προεκτάσεις της προτεινόμενης εισαγωγής της φράσης ότι «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη» δεν είναι σαφείς. Κάθε πειραματισμός και ακροβασία στο θέμα αυτό θα επιφέρει στο μέλλον αρνητικές συνέπειες εις βάρος της Ορθοδοξίας. Τι σημάνει άραγε, για τον λαό και την Εκκλησία, ο εν λόγῳ όρος περί θρησκευτικής ουδετερότητας της Ελλάδας; Πώς ερμηνεύεται από πλευράς της Πολιτείας;
Επίσης, η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρο 3, δεν κατονομάζει ρητά τη δικαιοδοσιακή ταυτότητα της Εκκλησίας της Κρήτης, δηλαδή ότι είναι Ημιαυτόνομη Εκκλησία υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και ότι διοικείται με δικό Της Καταστατικό Χάρτη.
Για το θέμα της αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, η Ιερά Σύνοδος ομόφωνα αποφάσισε και δηλώνει τα εξής:
Όσα ακούγονται και φημολογούνται για αμύθητη δήθεν περιουσία της Εκκλησίας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία Κρήτης διαχρονικά έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας Της υπέρ αναξιοπαθούντων ανθρώπων, υπέρ του Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών, για υποτροφίες άπορων φοιτητών και ενίσχυσε τις προνοιακές δομές της Εκκλησίας, για τη στήριξη και τη βοήθεια εμπερίστατων συνανθρώπων μας σε όλη την Κρήτη. Επίσης, μεγάλο μέρος της περιουσίας Της δόθηκε στην Πολιτεία για να καλύπτει τη μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου. Η σημερινή υπάρχουσα εκκλησιαστική περιουσία στην Μεγαλόνησο, στο μεγαλύτερό της μέρος είναι άνευ αξίας και είναι αδύνατο αυτή να καλύψει τη μισθοδοσία των κληρικών της Κρήτης. Συνεπώς, για ποιο «κοινό ταμείο» συζητούμε, το οποίο θα είναι ικανό να καλύψει τις μισθολογικές ανάγκες των κληρικών μας;
Για το θέμα της μισθοδοσίας του Ιερού Κλήρου η Ιερά Σύνοδος ομόφωνα αποφάσισε και δηλώνει:
Η Εκκλησία της Κρήτης τιμά τούς κληρικούς Της και αναγνωρίζει ότι εργάζονται φιλότιμα στη διακονία τους. Ο ρόλος του Κρητικού Ιερέα είναι όχι μόνο Εκκλησιαστικός, αλλά Εθνικός και κοινωνικός. Ιδιαίτερα στα χρόνια αυτά της παρατεινόμενης κρίσης, ὁ κληρικός της Κρήτης είναι εκείνος πού ανέλαβε πολύπτυχους ρόλους και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και δυσκολιών του λαού μας, διαφυλάττοντας την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό η Ιερά Σύνοδος δηλώνει απερίφραστα ότι η υπάρχουσα νομοθετημένη μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, πού επί σειρά δεκαετιών έχει δοκιμασθεί, δεν χρήζει οποιασδήποτε αλλαγής. Όσα δημοσιεύθηκαν για την αλλαγή του καθεστώτος στη μισθοδοσία της κληρικών, δεν διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και αφήνουν κενά και ασάφειες σε πολλά επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό, το μέλλον των εκατοντάδων κληρικών της Κρήτης, ως και των οικογενειών τους, κάποιες από τις οποίες είναι πολύτεκνες, είναι μετέωρο και αμφισβητούμενο. Η Ιερά Σύνοδος θα διασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο την αξιοπρέπεια των κληρικών και των οικογενειών τους, πού υπηρετούν την Εκκλησία Κρήτης και δεν θα επιτρέψει τη βίαιη δυσμενή μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος τους, με αναίτιες καταστρατηγήσεις κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Αν σήμερα πολλοί σιωπούν για την επιχειρούμενη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των κληρικών, να γνωρίζουν ότι αύριο είναι ενδεχόμενο να βρεθούν και αυτοί στην ίδια θέση.
Η Εκκλησία Κρήτης δηλώνει ότι ουδεμία επίσημη ἤ ανεπίσημη ενημέρωση είχε για όσα ανακοινώθηκαν σχετικά με τα παραπάνω και εκφράζει τη δυσαρέσκεια και την έντονη διαμαρτυρία Της προς την Ελληνική Πολιτεία.
Αντιπροσωπεία της Ιεράς Συνόδου, μαζί με εκπροσώπους των Ιερών Συνδέσμων των Κληρικών της Κρήτης, πού εκφράζουν τούς εννιακόσιους και πλέον κληρικούς της Κρήτης, θα μεταβούν άμεσα στους Αρχηγούς των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για να καταθέσουν Υπόμνημα και να υποστηρίξουν επίσημα τις παραπάνω θέσεις της Εκκλησίας Κρήτης. Επίσης, θα κληθούν οι Βουλευτές καθώς και άλλοι Φορείς της Μεγαλονήσου Κρήτης, για να ενημερωθούν για τις θέσεις της Εκκλησίας Κρήτης για όλα τα παραπάνω θέματα, τα οποία άπτονται της Ιστορίας και των Παραδόσεων του Κρητικού λαού.