Εκδίκαση ΣτΕ ασύλου Τούρκου αξιωματικού

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) θα εκδικαστεί η υπόθεση ασύλου στον Τούρκο στρατιωτικό, σύμφωνα με απόφαση της  αρμόδιας επιτροπής του ανωτάτου δικαστηρίου. Η επιτροπή έκρινε ότι στην υπόθεση «τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων του άρθρου 1ΣΤ της Συμβάσεως της Γενεύης του 1951 «περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων» και του άρθρου 12 παρ. 2 περ. β’ της οδηγίας 2011/95/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ/μα 141/2013, καθώς επίσης και της ερμηνείας του άρθρου 64 του ν. 4375/2016 σχετικά με την προβλεπόμενη σε αυτό ενδοστρεφή δίκη».
Η απόφαση του ΣτΕ θα ισχύσει και για τους υπόλοιπους επτά αξιωματικούς, καθώς θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, αφού εισήχθη στο δικαστήριο ως πρότυπη δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3900/2010.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail