Ειδικό πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 10/2017 για την απασχόληση 1.135 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο “ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1.135 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4430/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς ομάδες ανέργων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και την 21η Αυγούστου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1.135 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης.