Ειδική πρακτική δοκιμασία ΤΕ γραφιστών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ειδική πρακτική δοκιμασία ΤΕ γραφιστών

Ειδική πρακτική δοκιμασία, θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας Τ.Ε. Γραφιστών, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού των προγραμμάτων ADOBE (Photoshop, InDesign, Illustrator) (προκ. 2Κ/2016 – ΦΕΚ 5/τ. ΑΣΕΠ/6-10-2016).
Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21 Αθήνα,  την 4η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 12:30,  ( ώρα προσέλευσης 9:30).
Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα υποψήφιοι, να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους. Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.
Πίνακας Υποψηφίων
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2016 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΕΚ 5/6-10-2016
Α/Α     Α.Μ.    ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ            Α.Δ.Τ.
1        403     ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ          ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            Τ083974
2        148     ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ         ΔΙΟΝΥΣΙΑ      ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ              Τ075009
3        210     ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΟΥ      ΜΑΡΙΑ           ΙΩΑΝΝΗΣ                 Χ125417