Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια-Κλίμα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

“Το νέο ΕΣΕΚ αποτελεί βασικό εργαλείο του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού για την επόμενη δεκαετία και σημείο αναφοράς όχι μόνο για τις δράσεις των εθνικών φορέων και οργανισμών σε θέματα ενέργειας, αλλά και του ιδιωτικού τομέα που θα πρέπει να λάβει υπόψη τις παραμέτρους του κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τόνισε στην εισήγηση του στην Διυπουργική Επιτροπή για τοΕθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)” ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς.

Ακόμη διευκρίνισε “Το υπό κατάρτιση Σχέδιο θα ενσωματώσει τρεις βασικές προτεραιότητες: Πρώτον, τον στόχο για απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028. Δεύτερον, τον στόχο για διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% έως το 2030.

Τρίτον, την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων για ενεργειακή αποδοτικότητα”.

 Ο υφυπουργός Ενέργειας σημείωσε επίσης ότι το 2023 αποτελεί έτος-ορόσημο για το ΕΣΕΚ καθώς τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή του, ενώ υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το HorizonEurope (το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Τεχνολογία) και το InvestEU που αφορούν στην ενέργεια και το περιβάλλον θα συνδέονται με την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο ΕΣΕΚ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, ώστε να τεθεί στη συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση, να εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του έτους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail