Εθελοντισμός

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 διοργανώνει δράσεις το Μητροπολιτικό Κοινωνικό ιατρείο Ελληνικού, με δύο συνεπείς στο έργο τους εθελοντικές ομάδες. Συγκεκριμένα:
1. Την Τράπεζα αίματος «Δημήτρης Βλων», σε μια Εθελοντική Αιμοδοσία, την ύψιστη μορφή αλληλεγγύης και αλτρουισμού,  από 9.00π.μ – 14.00μμ,  με την ευκαιρία και της ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη
2. Την Ελληνική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης , σε ένα πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών- Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,  από 11.00π.μ – 13.30μμ, με σκοπό την ενημέρωση και πρακτική άσκηση, ώστε να είμαστε όλοι ικανοί να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις.