Εγκύκλιος δαπανών υποψηφίων – συνδυασμών αυτοδιοικητικών εκλογών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών εγκύκλιος που αφορά στις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται το ύψος των δαπανών που αντιστοιχεί στους υποψήφιους και στους συνδυασμούς καθώς και ο έλεγχός τους.
Ειδικότερα η εγκύκλιος χωρίζεται σε πέντε μέρη: Στο πρώτο μέρος  οριοθετείται η προεκλογική περίοδος και εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για την έναρξη και τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3870/2010.
Το δεύτερο μέρος αφορά στη σύσταση και το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, που συνιστώνται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης µε απόφαση του οικείου Συντονιστή.

Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Οικονομικά συνδυασμών και υποψηφίων», παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων, τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διακίνηση και τη διαχείριση των οικονομικών τους και άλλα, συναφή µε τα οικονομικά τους, θέματα.

Στο τέταρτο μέρος  επεξηγούνται:

 α) οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση των συνδυασμών και των υποψηφίων και

β) ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών, µε παράθεση πινάκων.

Τέλος, στο πέμπτο μέρος παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την προβολή συνδυασμών και υποψηφίων και τις εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο.

Σε ότι αφορά το ύψος των δαπανών στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται τα συγκεκριμένα ποσά για τους υποψήφιους δημοτικούς ή περιφερειακούς συμβούλους και για τους συνδυασμούς.

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών  του κάθε υποψηφίου.

Στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασμού συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη.

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις Δημοτικές Εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου Δήμου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail