Εγκαίνια Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιφέρειας Αττικής

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας Αττικής Θα λειτουργεί στις Βρυξέλλες, για να συμβάλλει αποφασιστικά στην εξωστρεφή λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής, στην ενίσχυση των νέων μορφών επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις καινοτόμες δράσεις, την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και την παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο του μεταναστευτικού – προσφυγικού φαινομένου.