Εγγυημένα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αξίας Γερμανικών Αποζημιώσεων

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος συμφωνεί με την πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία αφορά την έκδοση Εγγυημένων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που θα συνοψίζουν την τρέχουσα αξία γερμανικών αποζημιώσεων με ρήτρα την είσπραξη της αξίας στη λήξη τους. Ειδικότερα κατατέθηκε ερώτηση στην Βουλή προς τον Πρωθυπουργό από τον Νικόλαο Ι. Νικολόπουλο βουλευτή Ν. Αχαΐας του Κόμματος.
Συγκεκριμένα σε ερώτηση στην Βουλή επισημαίνεται:
1. Κύριε πρωθυπουργέ και κύριε υπουργέ των οικονομικών, τι απαντούν οι αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Κράτους: οι τρέχοντες εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης ενέχονται με τα χρέη των προγόνων τους καθόσον δεν προέβησαν σε πράξη αποποίησης κληρονομιάς;
2. Εάν τούτο αποτελεί ένα νομικό αξίωμα και πασιφανές γεγονός τότε γιατί δεν επιμένουμε ώστε η Γερμανία να αποπληρώσει τα χρέη που συσσώρευσαν οι εν τοις πράγμασι καταστροφές που προκάλεσε η Ναζιστική Γερμανία μετατρέποντας τη χώρα μας σε «Κρανίου Τόπο»;
3. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την ως άνω έκδοση Εγγυημένων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα τις γερμανικές αποζημιώσεις;
4. Εάν ναι, τότε θα ζητήσετε οι αρμόδιοι να διερευνήσουν τη διεθνή αγορά (οργανισμούς ή χώρες, επί παραδείγματι, Αμερική, Ρωσία ή Κίνα) για την αποδοχή εγγυημένων ΟΕΔ με ρήτρα τις γερμανικές αποζημιώσεις και με χαμηλό επιτόκιο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στις αγορές;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος