Δωρεάν παροχή τεχνικής βοήθεια σε ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«URBIS» ονομάζεται το νέο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που στόχο έχει να στηρίξει, να εκπαιδεύσει, αλλά και να «διαπαιδαγωγήσει» τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού στη νέα πραγματικότητα των σύνθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων και της κλιμακούμενης σημασίας των πόλεων, με δεδομένη την εκτίμηση ότι, το 2050, οκτώ στους 10 πολίτες της ΕΕ θα ζουν σε πόλεις.
Το URBIS, δημιουργήθηκε από την ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ.Δ/νση REGIO) με  στόχο να συγκεντρώσει τις διαφορετικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχει η ΕΤΕπ να τις ταξινομήσει και να τις κάνει ευκολότερα προσβάσιμες στα στελέχη της Αυτοδιοίκησης που αναζητούν πληροφορίες για χρηματοδοτήσεις και ανάπτυξη έργων. Με δυο λόγια, το URBIS έρχεται να προσφέρει δωρεάν τεχνική βοήθεια και επενδυτικές συμβουλές στα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, σε Δήμους και Περιφέρειες.
Στη σημερινή, αρχική του φάση, το URBIS αποτελείται από τρεις ενότητες που συνλειτουργούν:
1. Καλύτερη κατανόηση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρηση των στελεχών της Αυτοδιοίκησης για τα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες.
2. Τεχνικές και οικονομικές συμβουλές, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά της κάθε πόλης ή περιφέρειας.
3. Διερεύνηση για καινοτόμους χρηματοδοτικούς πόρους στις αστικές επενδύσεις.
Όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα του URBIS, στόχος ύπαρξής του είναι να απλουστευθεί η πρόσβαση στα υφιστάμενα συμβουλευτικά προγράμματα και υπηρεσίες, αλλά και να αντιμετωπισθούν ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Γι αυτόν τον λόγο, το URBIS διαθέτει ειδική ομάδα εργασίας στο πλαίσιο του European Investment Advisory Hub, της οποίας αντικείμενο είναι η συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η φυσική παρουσία των μελών της ομάδας στα κράτη-μέλη όταν χρειάζεται και η παροχή τεχνικής βοήθειας για προγράμματα που επικεντρώνονται στους δήμους, όπως το ELENA.
«Για την απλούστευση της διαδικασίας», όπως περιγράφει στο Euroactiv.gr, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Vazil Hudak, «αναπτύξαμε ένα πρότυπο περιγραφής έργου, πολύ σύντομο, όπου ζητάμε τη συμπλήρωση μερικών βασικών ερωτημάτων. Οι ερωτήσεις αφορούν το είδος του έργου, τη χρηματοδότηση που απαιτείται και οποιουδήποτε άλλου είδους στήριξη.
Στη συνέχεια, οι άνθρωποι μας θα λάβουν αυτή την αίτηση και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες, θα απαντήσουν με ποιους τρόπους μπορούν να υποστηρίξουν το έργο αυτό».
Στα μέσα του 2018, το URBIS θα επανεξετασθεί, θα αξιολογηθούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του και θα ανασχεδιασθεί στο βαθμό που χρειάζεται, προκειμένου να καταστεί σταθερό εργαλείο της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail