Δωρεάν εκμάθηση Ξένης Γλώσσας

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Περιφέρειες

Ξεκινούν από την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 από τον Δήμο Πατρέων και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018, οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών».
O Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα. Αρωγός της συγκεκριμένης δράσης, είναι ο Σύλλογος PALSO (Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αχαΐας) καθώς και κάποια φροντιστήρια.
Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα ακόλουθα:
Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017 (Ε1).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Αποδεικτικό για ύπαρξη στην οικογένεια ατόμου με αναπηρία ή με σοβαρό πρόβλημα υγείας (αν υπάρχει).
Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας, μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων.
Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας (αν υπάρχει).
Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών.
Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πατρέων καταθέτουν: Δήλωση Φορολογικού Έτους 2017, φωτοτυπία της κάρτας δικαιούχου και της ταυτότητάς τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία της Δημοτικής Μέριμνας – Κοραή 5, και ώρες 09:00-13:00.
Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη του προγράμματος κα. Βάλια Αλεξανδρίδη: 2610311561