Δραστηριοποίηση θεσμού αναδοχής ανηλίκων

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Συνολικά 49 οικογένειες κρίθηκαν ως κατάλληλες για αναδοχή – 21 βρέφη και παιδιά έχουν ήδη τοποθετηθεί στις ανάδοχες οικογένειες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής όπου δραστηριοποιείται στον θεσμό της αναδοχής ανηλίκων.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται  «Κατόπιν των συντονισμένων ενεργειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και των αρμόδιων τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι σήμερα από τις αιτήσεις υποψήφιων αναδόχων γονέων έχουν κριθεί θετικά, 49 οικογένειες ως κατάλληλες για αναδοχή, που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο της Περιφέρειας και στο Γενικό μητρώο του ΕΚΚΑ. Έχουν ήδη τοποθετηθεί στις ανάδοχες οικογένειες 21 βρέφη και παιδιά, για τα οποία γίνεται τακτική παρακολούθηση ανά μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί εποπτείας της αναδοχής. Επιπλέον, έπειτα και από σχετική σύσκεψη με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η Περιφέρεια Αττικής μετέχει στο πρόγραμμα αναδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων και ήδη δύο ανήλικοι τοποθετήθηκαν σε ανάδοχες οικογένειες.
Για την εποπτεία των κοινωνικών λειτουργών και την περαιτέρω εκπαίδευσή τους αναπτύσσεται συνεργασία με το «Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού».
Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως φορέας  υλοποίησης της πλειονότητας των υιοθεσιών ανηλίκων και εποπτείας των αναδοχών ανηλίκων των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή της πλειοψηφίας των παιδιών που προστατεύονται από Μονάδες Παιδικής Προστασίας, έχει διαμορφώσει ένα συνεκτικό παιδοκεντρικό σύστημα παιδικής προστασίας. Πρόκειται για ένα σύστημα που εστιάζει στην προώθηση του θεσμού της αναδοχής και παράλληλα συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ανηλίκους σε ιδρυματική φροντίδα μέσω επιχορηγήσεων από ίδιους πόρους.»