Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση υποδοχής μεταναστών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3.9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) του χαρτοφυλακίου του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, για την βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστών στα Ελληνικά νησιά.
Ενισχύονται δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και υλοποιούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την παροχή σίτισης, διαμονής και μετακίνησης των μεταναστών στα νησιά, καθώς και για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά τη διαμονή, όπως η προσωρινή φιλοξενία σε πλοία.
Μετά και τη σημερινή έκτακτη χρηματοδότηση, το συνολικό ποσό της βοήθειας έκτακτης ανάγκης από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων του χαρτοφυλακίου του κ. Αβραμόπουλου, που έχει διατεθεί στην Ελλάδα από το 2015, ανέρχεται σε 356.8 εκατ. Ευρώ. Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 509 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020. Συνολικά, η Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1 δισ. σε χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα από το 2015 για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και των εξωτερικών συνόρων.

Αφήστε μια απάντηση